Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 sb.

Předmět otázky: Žádost o poskytnutí údajů o vyřazení nástroje

Datum: 20.2. 2020

Žádost :

- písemné odůvodnění vyřazení spinetu zn. Lindholm

- kopie vyřazovacího protokolu

- posudek odborného znalce z oblasti rekonstrukce a stavby spinetů/ cembal k výše uvedenému nástroji

Odpověď: viz přílohy 1-3

příloha 1 pdf

příloha 2 pdf

příloha 3 pdf

Datum 30.6.2020

Předmět otázky:

Blok A:

I.informaci,kolik stály opravy a údržba cembala model Eisenach provedené od 1. 1. 2016 do dne vyřízení žádosti II.zaslání všech faktur, objednávek, smluv(např. smluv o dílo), výkazů práce,dokladů,pracovněprávních smluv, které se týkaly prací na opravě nástroje uvedeného v bodě I. žádosti III.detailní soupis oprav provedených na tomto nástroji v době od 1. 7. 2019 IV.kopie školního vzdělávacího programu pro tento nástroj  V.informaci, který učitel vyučuje hru na tento nástroj počínaje od začátku školního roku 2020/2021 VI.informaci, ve které učebně bude hra na tento nástroj vyučována VII.kopieprogramů všech koncertů, při nichž byl tento nástroj použit

Blok B:

VIII.informaci, kdy a zjakého důvodu byl zmajetku povinného subjektu vyřazen klavír(křídlo) značky Bösendorfer s vídeňskou mechanikou IX.zaslání kopie právních titulů k vyřazení tohoto nástroje, zejména kupní smlouvy(darovací smlouvy)a vyřazovacího protokolu X.posudek o stavu nástroje předrozhodnutím o jeho vyřazení XI.rozhodnutí inventarizační komise, která o vyřazení nástroje rozhodla a seznam jejích členů XII.inzerát s nabídkou prodeje tohoto nástroje XIII.zaslání všech písemných nabídek na koupi tohoto nástroje, které povinný subjekt od zájemců o koupi nástroje obdržel

Odpověď:

Blok A:

I. 2550,- Kč

II. Priloha-1-pdf

III. Priloha-2-pdf

IV. Priloha-3-docx

V. Procovní smlova nenabyla právní účinnosti, z tohoto důvodu informaci neposkytujeme

VI. hra na cembalo bude vyučována na č. 50

VII. Priloha-4-pdf

Blok B : Křídlo značka Bösendorfer slouží k výuce žáků a je stále v inventáři majetku školy

Datum: 27.8.2020

Předmět otázky :  Žádost o informace  Priloha-1-

 Datum: 4.9.2020

Předmět: Výzva k doplnění otázky - Priloha-2-str-1-  Priloha-2-str-2-

Datum: 5.9.2020

Předmět: Odpověď k doplnění otázky -  Priloha-3-str-1 Priloha-3-str-2- Priloha-3-str-3-

Datum: 11.9.2020

Předmět: Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - Priloha-4-str-1 Priloha-4-str-2- Priloha-4-str-3- Priloha-4-str-4- Priloha-4-str-5- Priloha-4-str-6- Priloha-4-str-7

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Kontakt

Napište nám

Facebook

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose

Kravařova 14
796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 406 050
E-mail: sekretariat@zusprostejov.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvacetjedna a čtrnáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).