Taneční obor

Taneční obor na ZUŠ Vl. Ambrose má dlouholetou tradici.

Vyučuje se pravidelně již od roku 1961.

Vyučující je Pavla Krieger Jahodová, DiS.

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, učí žáky kultivovanému pohybovému projevu. Výuka v žácích probouzí smysl pro krásu, prohlubuje správné držení těla a celkovou pohybovou kulturu a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, tvořivost a prostorové a hudební cítění.

Výuka v taneční oboru se člení na přípravné studium (do kterého jsou přijímáni žáci od 5ti let věku) a na studium I. a II. stupně základního studia.
Studium zahrnuje předměty dětské taneční hry, taneční techniky a taneční praxe - 1. až 3. ročník; taneční improvizace, taneční techniky a taneční praxe - 3. - 7.ročník. Improvizace, taneční techniky a taneční praxe - I.- IV. ročník II. stupně.
Současný tanec je naším hlavním předmětem, ve kterém se opíráme nejen o moderní taneční techniky, ale obohacujeme i o pohybové improvizace, kontaktní improvizace, rytmická cvičení, práce se zvukem a vnímání hudby. Ve starších ročnících obohacujeme výuku i o poznatky teoretické.

Během školního roku se účastníme mnoha vystoupení v rámci naší ZUŠ a nejen to, z bohatého repertoáru těší naši tanečníci diváky na akcích veřejného dění jako jsou plesy, charitativní akce, festivaly.

Pravidelně se účastníme tanečních přehlídek – Krajské přehlídky dětských skupin scénického tance a krajských přehlídek scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec; přehlídek scénického tance Prostory Postřelmov; festivalu Taneční učitelé roku; soutěžních přehlídek tanečních oborů ZUŠ. V těchto přehlídkách pravidelně získáváme ceny poroty, a nejvíce si ceníme postupů do celostátních přehlídek.

Od roku 2013 pořádáme vystoupení TO v Městském divadle v Prostějově. Nese název DNES TANČÍ a vždy v něm představujeme nejen žáky TO ZUŠ, ale i taneční hosty.

Vrcholem práce žáků jsou vždy vystoupení tanečního oboru v Městském divadle v Prostějově, kde se představí žáci všech ročníků ve svých choreografiích, které vyprodané hlediště odměňuje nadšeným potleskem.


  

 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Kontakt

Napište nám

Facebook

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose

Kravařova 14
796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 406 050
E-mail: sekretariat@zusprostejov.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedna a sedmnáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).