Taneční obor

Taneční obor na ZUŠ Vl. Ambrose má dlouholetou tradici,vyučuje se pravidelně již od roku 1961.

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, učí žáky kultivovanému pohybovému projevu. Výuka u žácích probouzí smysl pro krásu, prohlubuje správné držení těla a celkovou pohybovou kulturu a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, tvořivost a prostorové a hudební cítění.

Výuka v taneční oboru se člení na přípravné stidium( dokterého jsou přijímáni žáci předškolního věku) a na studium I. a II. stupně základního studia.
Studium zahrnuje předměty taneční průprava a taneční praxe - 1. a 2. ročník, současný tanec, klasická taneční technika , lidový tanec a taneční praxe - 3. - 7.ročník. Současný tanec, klasický tanec a taneční praxe - I.- IV.ročník II.stupně.
Současný tanec je naším hlavním předmětem, ve kterém se opíráme nejen o moderní taneční techniky, ale obohacujeme i o pohybové improvizace, kontaktní improvizace, rytmická cvičení, práce se zvukem a vnímání hudby. Ve starších ročnících obohacujeme výuku i o poznatky teotretické. Ve všech tanečních směrech, které vyučujeme využíváme zkušeností, které paní učitelka Pavla Jahodová získává při studiu taneční konzervatoře Taneční centrum Praha.

Během školního roku se účastníme mnoha vystoupení v rámci naší ZUŠ a nejen to, z bohatého repertoáru těší naši tanečníci diváky na akcích veřejného dění jako jsou plesy, charitativní akce, fesivaly a jiné...
Vrcholem práce žáků je vždy vystoupení tanečního oboru v Městském divadle v Prostějově, kde se představí žáci všech ročníků ve svých choreografiích, které vyprodané hlediště odměňuje nadšeným potleskem.
 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Kontakt

Napište nám

Facebook

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose

Kravařova 14
796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 406 050
E-mail: sekretariat@zusprostejov.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devět a sedm 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).