Historie

Městská hudební a zpěvní škola vznikla 3.9. 1889. U zrodu školy, iniciátorem a realizátorem byl Ezechiel Ambros. Ten se stal nejen jejím zakladatelem, ale také jejím dlouholetým ředitelem. Vedle své pedagogické činnosti se věnoval i práci sbormistra, dirigenta a hudebního skladatele a stal se ústřední postavou prostějovského hudebního života na rozhraní 19. a 20. stol.

Vladimír Ambrossyn zakladatele školy, její žák, později učitel i ředitel a zároveň uznávaný skladatel, je první osobností nadregionálního významu. Na jeho počest škola při příležitosti 80. Výročí založení získala i svůj název – Lidová škola umění Vladimíra Ambrose.

Významně se na rozvoji hudební školy podílel Florián Šmíd, který řídil školu od roku 1945 do r. 1958. Pod jeho vedením se škola rozrostla do nebývalých rozměrů, poprvé počet žáků převýšil tisícovku. Vedle činnosti pedagogické se F. Šmíd podílel na prostějovském hudebním životě jako sólista i jako člen a dirigent Orchestrálního sdružení. Svoji uměleckou činnost zejména zaměřil ke hře na violu d´ amour. Byl u nás jedním z mála virtuozů na tento starý nástroj, s nímž koncertoval po celé republice.

 

Po krátkém období tápání  (r.1958 - 1964), kdy se ve vedení školy vystřídalo několik učitelů školy, přichází nový ředitel Radomír Kubáník. V letech 1961 vznikl vedle hudebního oboru obor taneční, o rok později obor výtvarný a v roce 1964 i obor literárně dramatický. Tak se prostějovská základní hudební škola během 3 let rozvinula v úplnou LŠU se všemi obory. S příchodem Radomíra Kubáníka začíná dlouhé, 22leté období koncepční pedagogické a umělecké práce. Prostějovská LŠU se za jeho působení dočkala celé řady úspěchů, které jistě nebude možné ani v budoucnu pomíjet. 

 

Po smrti Radomíra Kubáníka v roce 1986 stanul v čele prostějovské LŠU Zdeněk Přikryl, který působil ve funkci ředitele do roku 1989. Od roku 1990 jej vystřídal Jaroslav Šebestík, jehož snažení ukončila v roce 1997 předčasná smrt.

 

V současné době je ředitelkou školy Mgr. Eliška Kunčíková. Ve škole působí přes 40 učitelů na řádný úvazek a několik učitelů externích. Školu navštěvuje 1 350 žáků, kteří studují ve čtyřech oborech.

 

I když výchova budoucích profesionálů není hlavním úkolem ZUŠ, je potěšitelné, že každoročně odchází několik našich absolventů na konzervatoře, umělecko – průmyslové školy či vysoké školy humanitního směru. S řadou bývalých žáků se tak setkáváme v našich symfonických i jiných orchestrech, další působí jako učitelé na uměleckých školách. Jiní bývalí žáci po absolvování studia na uměleckých školách zaujali významné místo v našem uměleckém životě. Pro příklad uveďme alespoň klavíristy Evu Krámskou a Miroslava Langera  – doc. AMU Praha ,  hornisty České filharmonie Zdeňka a Bedřicha Tylšarovi , či představitelku mladé generace - Michaelu Bůžkovou - 1.hornistku Královské vlámské filharmonie v Antverpách.  *

 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Kontakt

Napište nám

Facebook

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose

Kravařova 14
796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 406 050
E-mail: sekretariat@zusprostejov.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel patnáct a devět 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).