Přehled učiva hudební nauky

 

 

1.ročník - 1.pol.

- notová osnova

- G klíč

- hudební abeceda (c1 - a2, praktická orientace)

- tónová délka (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová)

- tečka za notou

- znaménka síly (p, f, mf, crescendo, decrescendo)

- staccato, legato

- celý tón, půltón

- takty 2/4, 3/4, 4/4, vytleskat

- posuvky (křížek, bé, odrážka, praktická orientace cis1 - cis2)

- pomlky (celá, půlová, ćtvrťová, osminová)

 

1.ročník - 2.pol.


- znalost not g - c3

- basový klíč - F klíč 

- tečka za notou prodlužuje notu o polovinu její hodnoty  

- stupnice - řada 8 tónů jdoucích po sobě, mezi 3.-4. a 7.-8.tónem je půltón,

  tónina - soubor všech tónů určité stupnice použitých ve skladbě

- stupnice C dur, G,D, F- písemná znalost, stupnice C dur, G,D, F, trojzvuk

- tempová označení – základní, italské názvosloví, metronom

- Bedřich Smetana - / 1824 – 1884/ zakladatel české národní hudby,  opery

    České tance, Polky –Jiřinková, Bettina, Ze studentského života

- Antonín Dvořák / 1841 – 1904 /významný český hudební skladatel, opery

- Leoš Janáček (1854 – 1928) – významný český hudební skladatel,

opera Příhody lišky Bystroušky

 

 

2.ročník - 1.pololetí

- Stupnie - řada 8 tónů, jdoucích po sobě, mezi 3.-.4.,  7.-8. tónem je půltón.

      C, G, D, A, E, F - praktická orientace

- ligatura

- koruna

- repetice

- tempová označení

      andante – zvolna, krokem

      moderato – mírně

      allegretto – poněkud rychleji, volněji než allegro

      allegro – rychle

      accelerando – zrychleně, zrychlovat

      ritardando – zpomalovat

- dynamika      pp, p, mf, f, ff, crescendo, decrescendo, diminuendo

- intervaly  - výšková vzdálenost mezi dvěma tóny,  prima – oktáva

- předtaktí

- polka , valčík

 

2.ročník - 2.pololetí

- stupnice dur : C, G, D, A, F, B, Es, As – písemná znalost

moll : 3 druhy – aiolská, harmonická, melodická

- takt 3/8, 6/8 - znalost + vytleskat

- předtaktí

- staccato, legato, tenuto, portamento, ligatura

- nástrojové skupiny symfonického orchestru; smyčcové nástroje

- Bedřich Smetana – opery, orchestrální skladby

- Antonín Dvořák – opery, orchestrální skladby aj.

- Leoš Janáček

- Bohuslav Martinů

 

3.ročník - 1.pololetí

- stupnice – řada tónů jdoucích po sobě, v durové stupnici je mezi 3. – 4. a 7. -8. tónem je půltón.

- tónina – soubor všech tónů určité stupnice použitých ve skladbě.

- druhy stupnic:

      durová

      mollová aiolská (původní, přirozená)

      mollová harmonická –zvyšuje se 7. stupeň nahoru i dolů

      mollová melodická – zvyšuje se 6. a 7. stupeň jen nahoru

      Durové stupnice se značí velkými písmeny, mollové stupnice se značí malými      písmeny.

- stupnice souběžné (paralelní) stupnice stejnojmenné - praktická orientace

- znalost stupnic:

            dur – do 5 # , 4b, moll do 2 #

- znalost hlavních harmonických funkcí:

            T, S, D – praktická orientace ve stupnicích

- synkopa

- smyčcové nástroje, žesťové nástroje

- komorní hudba, duo, trio, kvarteto, kvinteto. Znalost alespoň jednoho komorního díla B. Smetany (např. Smyčcový kvartet e moll „Z mého života“) a A. Dvořáka (např. Smyčcový kvartet F dur „Americký“).

- B.Smetana, A.Dvořák

 

3.ročník - 2.pololetí

 

- stupnice – stejnojmenné , paralelní

Dur : C, G, D , A, E, F, B, Es, As

moll : a, e, h, fis, cis, d, g, c

Písemná znalost

 - hlavní harmonické funkce

         T, S, D, písemná znalost

 

- kvintakord a jeho obraty – písemná znalost

- triola, ligatura

- tance : polka, valčík, menuet

- Leoš Janáček

- Bohuslav Martinů 

 

 

4.ročník - 1.pololetí

- stupnice:  znalost stupnic dur do 6 # 5b, moll do 4 # , 4b

- stupnice stejnojmenné, stupnice paralelní - praktická orientace

- intervaly základní a odvozené

- dělení intervalů, praktická orientace

- základní harmonické funkce: T 5, S 5, D 5, praktická orientace

- typy písní : lidová, umělá,  zlidovělá, populární, koledy

- J. J. Ryba

- menuet

 

4.ročník - 2.pololetí

- stupnice :

       Dur : C, G, D, A, E, H, F, B, Es, As, Des, Ges,

       moll : a, e, h, fis, cis, gis, d, g, c, f, b

       Praktická orientace

- kvintakordy a jejich obraty, písemná znalost

- intervaly a základní a odvozené, písemná znalost

- melodické ozdoby

- hymna ČR

- hudební klasicismus

- hudební festivaly

 

5.ročník - 1.pololetí

 

- kvintový a kvartový kruh - praktická orientace

- obraty základních harmonických funkcí :

T 5, T 6, T 6/4, S 5, S 6, S 6/4, D 5, D 6, D 6/4

praktická orientace

- intervaly - čisté, velké, odvozené - praktická orientace

- vlastnosti tónu

- druhy pěveckých hlasů

- homofonie , Polyfonie

- kontrapunktické formy

      Imitace – napodobení. Je to opakování motivu v jiném hlase. 1. hlas přinese motiv, ostatní hlasy jej opakují doslovně nebo se změnou.

     Kánon –v podstatě imitace, ve které se do dalších hlasů přenáší vše, co bylo uvedeno v hlase prvním. Kánon může byt dvou, tří, čtyř nebo i vícehlasý.

     Fuga – je vrcholný útvar polyfonní. Je psána pro dva, tři nebo i větší počet hlasů.

     Má tři části:   1. Exposice

                           2. Provedení

                           3. Závěr

 

     Madrigal – nejvýznamnější druh světské vokální polyfonie ve 14. – 17. století.

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594) – působil v Římě jako papežský skladatel, jeho dílo představuje vrchol vícehlasého zpěvu a capella (bez nástrojového doprovodu).

Orlando di Lasso (1532 – 1594) – skladatel pozdní renesance, byl nazýván králem hudby, jeden z nejplodnějších skladatelů všech dob (více než 2000 skladeb).

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) – barokní skladatel, napsal 9 knih madrigalů, významný operní autor.

 

     

5.ročník - 2.pololetí

- znalost stupnic : kvintový a kvartový kruh

- stupnice stejnojmenné a paralelní

- kvintakord a jeho obraty, písemná znalost

- kvintakordy zvětšené a zmenšené

- enharmonické tóny

- intervaly základní a odvozené, zvětšené, zmenšené, písemná znalost

 - opera - vysvětlení pojmu

             počátky opery, baroko

             opera v období klasicismu

             opera v období romantismu

             česká opera 19. století - nejvýznamnější autoři a díla (stručně)

 - melodram, kantáta, oratorium

 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Kontakt

Napište nám

Facebook

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose

Kravařova 14
796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 406 050
E-mail: sekretariat@zusprostejov.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedm a šest 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).