Proběhlo

Veselé muzicírování 2024

Jubilejní - 10.ročník koncertu nazvaného Veselé muzicírování se uskutečnil dne 8.února 2024 v sále školy. Akce, která se stala populární a vyhledávaná mezi rodiči i žáky proběhla opět v přátelské a neformální atmosféře za účasti vystupujích i posluchačů.

více fotografií najdete ve fotogalerii

 

 Oslavy dechového orchestru

V letošním školním roce oslavil dechový orchestr 20.výročí svého založení. Jeho první zkouška proběhla v září roku 2003. Od té doby orchestr, jehož vedoucím je od počátku R.Prosecký, uskutečnil celou řadu vystoupení. S úspěchem se účastnil  mnoha mezinárodních soutěží v České republice i vzahraničí a uskutečnil mnoho zahraničních zájezdů, např. do Francie, Španělska, Itálie, Norska, Polska, Severní Makedonie a dalších evropských zemí. Slavnostní koncert k tomuto jubileu proběhl dne 10.prosince 2023 v sále městského divadla v Prostějově.

 

Závěrečný koncert

se uskutečnil dne 13.června 2023 v sále školy. Vystoupili na něm úspěšní žáci školy, kteří se umístili v krajských a ústředních kolech celostátní soutěže ZUŠ. Soutěž byla vyhlášena pro komorní soubory s převahou dechových nástrojů, pro komorní soubory s převahou smyčcových nástrojů a pro sólovou hru na akordeon a elektronické klávesové nástroje. Oceněným souborům předala ceny za úspěšnou reprezentaci školy řed. Mgr. E.Kunčíková.

 

Dechový orchestr v Kolíně

Dechový orchestr s vedoucím R.Proseckým zavítal ve dnech 10.a 11. června 2023 na 58.ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín. Orchestr  provedl zahajovací koncert hlavního bloku sobotního programu a v neděli se účastnil dopoledního nácviku tradičního monstrkoncertu, odpoledne pak spolu s dalšími orchestry zahrál na zcela diváky zaplněném Karlovým  náměstím. Dechový orchestr se tohoto festivalu účastnil již popáté.

Chrámový koncert

v kostele sv.Petra a Pavla dne 18.5.2023 byl posledním koncertem jubilejního ročníku festivalu Prostějovské dny hudby. V zcela zaplněném kostele zazněla hudba W.A.Mozarta, G.B.Pergolesiho, A.Vivaldiho a dalších hudebních velikánů. Interprety byli jak učitelé smyčcového a pěveckého oddělení, tak i jejich žáci. Jako sólistka se představila učitelka pěveckého oddělení T.Horová.  V programu mimo jiné zazněla skladba P.Ebena Truvérská mše, kterou s pěveckým sborem Kolotoč připravila jeho současná sbormistryně K.Dvořáková. Komorní orchestr složený z učitelů a žáků vedl od pultu houslí B.Lariš. Celý program byl publikem vděčně přijat, koncert byl důstojnou tečkou festivalu.

 

Jubilejní Prostějovské dny hudby zahájeny

Koncertem dechového orchestru ZUŠ Vl.Ambrose v Prostějově byl dne 23.dubna 2023 v sále Městského divadla slavnostně zahájen jubilejní - 30.ročník festivalu, který naše škola pořádá pod záštitou primátora města Prostějova. Festival symbolicky otevřela ředitelka školy E.Kunčíková společně s náměstkyní primátora M.Sokolovou. Na třinácti koncertech festivalu se představí současní i bývalí žáci školy, učitelé a další interpreti. Festival uzavře chrámový koncert dne 18.května 2023, na kterém vystoupí smyčcový orchestr žáků a učitelů ZUŠ Vl.Ambrose.

SOUTĚŽ ZUŠ 2022/2023

 V současné době probíhá soutěž ZUŠ hudebního oboru, v nichž žáci naší školy dosahují výborných výsledků. Výsledky můžete sledovat v oddílu Soutěže.

 V letošním šk. roce se naše škola účastňuje v těchto oborech:

- komorní hra s převahou dechových nástrojů

- hra na akordeon

- hra na elektronické klávesové nástroje

- komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

 

 

Veselé muzicírování 2023

Již 9.ročník koncertu nazvaného Veselé muzicírování se uskutečnil dne 9.února 2023 v sále školy. Akce, která se stala populární a vyhledávaná mezi rodiči i žáky proběhla opět v přátelské a neformální atmosféře za účasti vystupujích i posluchačů.

 

Závěrečný koncert 2022

Na závěrečném koncertě, pořádaném dne 9.června 2022, vystoupili úspěšní žáci školy, kteří získali umístění v krajských kolech soutěže ZUŠ (ad výsledky v oddílu SOUTĚŽE) a žáci přijatí na umělecké školy. Ředitelka školy Mgr. E.Kunčíková předala těmto žákům knižní poukazy, které věnoval Spolek přátel školy. 

    

Img_5810-10

Img_5816-

Img_5827-kopie

Img_5843-kopie

 

ZUŠ OPEN 2022

Dne 26.5.2022 proběhl na nádvoří zámku na Pernštýnském náměstí komponovaný pořad "Umění v toku času". Tvůrci pořadu provedli diváky různými epochami v dějinách lidstva. Během osmi krátkých představení byla zachycena  umělecká období naší historie od pravěku po současnost.  V progresívním pojetí programu došlo k zajímavému propojení hudby, tance, divadla a výtvarna. 

 

 047-img_5736-

 Prostějovské dny hudby zahájeny

Zahajovacím koncertem dne 14.září 2021 byl zahájen 28.ročník festivalu Prostějovské dny hudby. Sólistou večera byl vynikající český kytarista a skladatel Pavel Steidl, který posluchačům bravurní hrou připravil nazapomenutelný zážitek. Součástí festivalu je 6 koncertů, na kterých se představí známí sólisté i soubory. Festival bude ukončen koncertem prostějovského pěveckého sboru Nota bene, který se uskuteční dne 26. září 2021 v kostele sv.Petra a Pavla.

Koncert kytarového souboru Non Mesure

Dne 7.října 2020 se uskutečnil v kapli Nejsvětější trojice koncert kytarového souboru Non Mesure. Vedoucí souboru T.Růčka připravil se svým souborem  i sólisty zajímavý program. Koncert byl  součástí oslav 630.výročí města Prostějova. Koncertu se účastnila rovněž náměstkyně primátora Ing. M.Sokolová .

 

Veselé muzicírování

Již 6.ročník koncertu nazvaného Veselé muzicírování se uskutečnil dne 3.února 2020 v sále školy. Akce, která se stala populární a vyhledávaná mezi rodiči i žáky proběhla v přátelské a neformální atmosféře za účasti vystupujích i posluchačů.

  

Oslavy 130.výročí založení školy

Ve dnech 1.-3. listopadu naše škola oslavila 130.výročí založení. Oslavy byly zahájeny slavnostním koncertem dne 1.11.2019 v sále Městského divadla. Publikum v úvodní části koncertu pozdravila ředitelka školy E.Kunčíková spolu se zástupci vedení města - náměstkyní primátora M.Sokolovou a náměstkem primátora J.Krchňavým. Součástí oslav byly rovněž Dny otevřených dveří ve všech budovách ZUŠ dne 2.11.2019 a vystoupení tanečního oboru Kouzelný příběh, které se uskutečnilo v sále Městského divadla dne 3.11.2019. Ku příležitosti tohoto výročí byl vydán almamach, který je zaměřen na poslední dekádu v dlouholeté historii školy. Almanach lze zakoupit v sekretariátu školy.

 

  

Šťastné stáří očima dětí

Dne 7. října 2019 proběhlo v pražských Emauzech slavnostní vyhlášení vítězů 10. ročníku výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Ceny předával akademický malíř Kristian Kodet, náměstkyně MPSV Zuzana Jentschke Stöckelová a prezident APSS ČR Jiří Horecký. Slavnostním vyhlášením provázel moderátor Vladimír Hron. Anita Zouželková získala v celostátní soutěži ocenění za kresbu s názvem Portrét na přání. Ocenění získal také kolektiv žáků za cyklus portrétů klientů v Domově seniorů v soutěžní kategorii Tvoříme společně. Ceny převzaly  Natálie Zůvalová a Michaela Makovcová ze třídy Hany Palacké.

 

Výtvarná soutěž v rámci Dnů Olomouckého kraje

Šestnáct nejlepších prací žáků základních uměleckých škol z celého regionu bylo  k vidění v prostorách sídla krajského úřadu. Výtvarnou soutěž  uspořádalo hejtmanství v rámci Dnů Olomouckého kraje, které proběhly 6. a 7. září 2019 . Do výtvarné soutěže se zapojili žáci šesti základních uměleckých škol - ZUŠ M. Stibora Olomouc, ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, ZUŠ Hranice, ZUŠ Zábřeh, ZUŠ Konice a ZUŠ Zlaté Hory. Odborná porota hodnotila celkem 137 prací. Oceněné práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Vl. Ambrose - Ema Krychtálková, Aneta Janíčková, Radek Pokruta, Viktorie Martincová, Tereza Kolmačko

Viktorie-martincova-x 

ZUŠ OPEN 2019

Dne 31.5.2019 se žáci naší školy představili široké veřejnosti na několika místech města v rámci 3.ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol. Za myšlenkou uspořádat tuto propagační akci stojí renomovaná umělkyně světového formátu pěvkyně Magdalena Kožená. Na akci se podíleli žáci i učetelé všech oborů prostějovské ZUŠ. Hlavní koncert se uskutečnil na nadvoří zámku na Pernštýnském náměstí.

Mesure-0273-x

Dechový orchestr

Dechový orchestr s vedoucím R.Proseckým uskutečnil kromě koncertu Open Air na prostějovském nám.TGM dne 24.5.2019 další koncerty mimo město. Dne 26.5. zahrál ve Skalce, kde zahájil novou lázeňskou sezonu. Dále se se účastnil 56.ročníku Mezinárodního festivalu Kmochův Kolín, kde dne 8.6.2019  zahajovacím koncertem celý festival otevřel.

Dech-skalka-2019-xDech-kolin-2019-x

 

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2019

Odborná porota posuzovala ve 47. ročníku celkem 15 336 prací ze 70 států světa. Alice Jiříčková a Sofie Kotupasová ze třídy H.Palacké získaly nejvyšší ocenění - medaili Lidickou růži. Medaili škole za kolekci získalo celkem 7 žáků - Natálie Lešanská a Tomáš Zatloukal ze třídy M.Šindelářové. Tereza Melicherová ze třídy L. Hradilové. Lucie Marciánová, Daniel Novotný, Klára Tesaříková a Natálie Zůvalová ze třídy H.Palacké. Čestná uznání získali žáci Hana Vilímová a Jakub Spáčil ze třídy M.Šindelářové.

Soubor Non Mesure na Žofíně

Kytarový soubor Non Mesure s vedoucím p.uč.T.Růčkou vystoupil na koncertě laureátů dne 17.11.2018 na pražském Žofíně. Důvodem tohoto vystoupení bylo vítězství ve 27. ročníku mezinárodní rozhlasové soutěže Concerto Bohemia. Soutěžní porota vybrala tento soubor na základě zaslané nahrávky do programu koncertu lareátů soutěže, kde vystoupil v kategorii  souborů s věkovým průměrem do 25 let. Celý koncert vysílala živě rozhlasová stanice Vltava.

Záznam koncertu zde:         https://www.youtube.com/watch?v=-BhPpzpKWws

Vystoupení Lidové muziky

Lidová muzika (ved. A.Jaime) vystoupila dne 16.září 2018 na Hanáckých slavnostech na nám. TGM v Prostějově a dne 28.září 2018 na Setkání hanáků v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.

   

Závěrečný koncert

Na závěrečném koncertě, který se konal 12.června 2018 v  sále ZUŠ, vystoupili žáci, kteří získali ocenění v krajských a ústředních kolech soutěží ZUŠ. Ceny vystupujícím předala společně s ředitelkou školy Mgr.E.Kunčíkovou  zástupkyně Kruhu přátel školy Ing.J.Vysloužilová.

  

ZUŠ OPEN

Dne 24.5.2018 proběhl celostátní happening základních uměleckých škol, kterého se účastnila rovněž naše škola. Celá akce probíhala pod záštitou renomované umělkyně Magdaleny Kožené. Žáci předvedli svoje umění na mnoha místech v městě Prostějově - např. na nám.TGM, v galeriích a kavárnách. Hlavní koncert se uskutečnil na nádvoří prostějovského zámku. Široká veřejnost  tak měla možnost zhlédnout řadu představení, do kterých byly zapojeny všechny obory ZUŠ.

 

 

 

Úspěch kytarového souboru Non Mesure

Kytarový soubor Non Mesure s vedoucím p.uč.T.Růčkou zvítězil v prestižní Národní rozhlasové soutěži pro mladé hudebníky Concerto Bohemia 2018. Porota vyslechla 5.března 2018  18 soutěžních nahrávek. Soubor Non Mesure zvítězil v kategorii žákovských souborů a orchestrů do 25 let. Vynikající úspěch souboru bude završen listopadovým koncertem vítězů, který bude vysílat Česká televize.

 

Koncert dechového orchestru v Praze

Dechový orchestr uskutečnil dne 7.září 2017 v rámci Kulturního léta v senátu koncert. Proběhl před početným bublikem v krásných prostorách Valdštejnských zahrad pod záštitou prostějovské senátorky B.Sekaninové. Součástí pražského zájezdu byla rovněž prohlídka historických prostor Valdštejnského paláce.

 

Závěrečný koncert

Na závěrečném koncertě, který se konal 12.června 2017 v přednáškovém sále Národního domu, vystoupili žáci, kteří získali ocenění v krajských kolech soutěží ZUŠ. Ceny vystupujícím předala společně s ředitelkou školy Mgr.E.Kunčíkovou  zástupkyně Kruhu přátel školy Ing.J.Vysloužilová.

     

 

 

Dechový orchestr v Kolíně

Dechový orchestr s dirigentem R.Proseckým zavítal ve dnech 10. a 11. června 2017 na 54. ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín. Organizačním výborem byl  pověřen čestným úkolem - zahájit dvoudenní maraton vystoupení mnoha domácích i zahraničních orchestrů.  V neděli se dále podílel na společném vystoupení moravských i českých orchestrů. V náročných klimatických podmínkách orchestr podal výborný výkon, který kolínské publikum ocenilo bouřlivým aplausem.

 

ZUŠ OPEN

Dne 30.května 2017 se naše škola spolu s dalšími 355 základními uměleckými školami účastnila celostátního happeningu základních uměleckých škol. Cílem akce, která proběhla pod záštitou renomované umělkyně Magdaleny Kožené, bylo mimo jiné propagovat činnost základních uměleckých škol v celé šíři. Více o akci naleznete na http://www.zusopen.cz/.  Naši žáci vystoupili na několika místech v Prostějově - tanečníci  a divadelníci na nám. TGM, hudebníci v kavárnách v centru města. Hlavní program proběhl v prostorách zámku na Pernštýnském náměstí. Tato akce ukončila 25.ročník festivalu Prostějovské dny hudby, která naše škola pořádá.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2017

Organizace Spojených národů vyhlásila rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj, a proto byl jubilejní 45. ročník soutěže zasvěcen tématu CESTOVÁNÍ. Zúčastnilo se ho 25 690 účastníků z 83 zemí.

České děti z 386 organizací letos výstavu obeslaly 5 932 pracemi a bylo jim uděleno 619 ocenění, z toho 127 medailí (91 individuálních, 5 za kolektivní práci dětí a 31 školám za kolekce prací). Oceněny byly děti ze 127 organizací.

V letošním ročníku je vhodné opět vyzdvihnout práci základních uměleckých škol, mnohé z nich si zachovávají vysoký standart kvalitních prací již po mnoho let. Velmi kvalitní kolekce maleb, kreseb i grafických prací přišly letos ze ZUŠ Český Krumlov, Háj ve Slezsku, Jeseník, Jilemnice, Kroměříž, Most , Nové Město pod Smrkem, Olomouc, Plzeň , Praha 9 Prosek, Prostějov, Řevnice, Strakonice a Šternberk, zajímavé kolekce fotografií zaslaly ZUŠ Mladá Boleslav, ZUŠ Plzeň a ZUŠ Řevnice. Výtvarné objekty se v letošním ročníku vyznačovaly rozmanitostí i vyšší kvalitou než v předcházejících ročnících - nejkrásnější kolekce přišly ze ZUŠ Český Krumlov, ZUŠ Kolín, ZUŠ Most Moskevská (námořníci a nádoby na vodu), ZUŠ Postoloprty, ZUŠ Prostějov ( účastníci zájezdu ), ZUŠ Mladá Boleslav, ZUŠ Řevnice, ZUŠ Strakonice.

Oceněné práce žáků naší školy ve fotogalerii výtvarného oboru

 

Prostějovské dny hudby

Dne 20.dubna 2017 byl zahájen 25.ročník festivalu prostějovské dny hudby. Na zahajovacím koncertě vystoupilo Graffovo kvarteto s programem "Inspirace v d moll". Slavnostní ráz koncertu podtrhla přítomnost náměstkyně primátorky města Prostějova pí I.Hemerkové.

 

 

 Úspěch komorních souborů ve Vidnavě

Dne 20.října 2016 se dva komorní soubory účastnily  23. ročníku interpretační soutěže "Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus" ve Vidnavě.

 V kategorii 2a  získalo 2.cenu Trio klarinetů (Lukáš Preclík, Jiří Král, Štěpán Sekanina) ze třídy pí uč.E.Müllerové. 

V kategorii 3a  získalo 3.cenu  Komorní trio (Radovan Mládek, David Kirner -klarinety, Ondřej Král -klavír) - ze třídy pí uč.E.Müllerové a O.Hubkové.

                                                                     

 Kytarový soubor se vrátil z Itálie

Kytarový soubor Non Mesure se vrátil dne 17.října 2016 z úspěšného několikadenního  zájezdu do Itálie. Zde se účastnil festivalu "Music Festival" pořádaného německou agenturou Music Reisen Fascination. V krásném prostředí  - v městečku Limone sul Garda na břehu jezera Lago di Garda soubor pod vedením T.Růčky předvedl své umění s velmi příznivou diváckou odezvou.Členové souboru ve volném čase navštívili město Veronu.

Dechový orchestr ve Zlíně

Dne 3.září 2016 se Dechový orchestr ZUŠ V.Ambrose účastnil Mezinárodního festivalu dechových a folklórních souborů ve Zlíně. Kromě našeho orchestru se zde představily desítky souborů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa, Rakouska, Polska a dalších evropských zemí.

 

Dscn5069-kopie

 

44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice - téma Škola ? Vzdělání !

Z celkového počtu 18 075 soutěžních exponátů ze 77 zemí světa a 1 483 organizací udělila porota 1 390 ocenění včetně 212 medailí(147 individuálních, 3 za kolektivní práci dětí a 62 školám za kolekce prací)pro 68 zemí a 448 organizací.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Kontakt

Napište nám

Facebook

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose

Kravařova 14
796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 406 050
E-mail: sekretariat@zusprostejov.cz
Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel patnáct a patnáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).